Váš partner v oblasti přípravy a realizace vodohospodářských investic

Projektování v oboru vodního hospodářství

O naší společnosti

SVIS TCE spol.s.r.o

SVIS TCE spol. s r.o. se sídlem v Ústí nad Labem provádí zejména projektování v oboru vodního hospodářství, investorsko-inženýrskou a poradenskou činnost v oboru. Uvědomujeme si význam možných vlivů našich projektů na životní prostředí, které se projevují již při návrhu tras liniových staveb, výběru vhodných míst, technologií a používaných materiálů pro provádění staveb a při výběru technických řešení pro čištění odpadních vod.

Přípravné a projektové

dokumentace

Poradenská činnost

pro všechny klienty

Inženýrské činnosti

nejen pro velké firmy

Kompletní podklady

nejen pro velké firmy

Vodohospodářské investice

Společnost si za svůj cíl vytkla postupné prosazování nových metod systémového řízení investičního procesu, především formou tzv. manažera projektu. Integrující úloha projektového manažera spočívá v tom, že svou činnost začíná v okamžiku, kdy jakýkoliv investor přijme nějakou myšlenku jako nosný podnět k investování a končí tehdy, až hotové dílo naplní investorovy představy.

Základem práce projektového manažera je proniknutí do potřeb investora a přesná strukturace jeho cílů. V dnešní době dochází k častému poškozování zákazníka, buď na ceně nebo kvalitě, nejčastěji však obojím, aniž existuje korektiv této činnosti. Nezávislý projektový manažer pracuje ve jménu a na účet investora, přičemž je jako tento stejným způsobem zainteresován (cena, kvalita) a je tedy větší naděje, že projekt „uhlídá“ i v uvedených podmínkách. 

Dát svému klientovi správnou odpověď na základní otázku, zda daný investorský záměr je právě „to pravé“, zda je nejen proveditelný, ale i „smysluplný“ je podstatou profesionality projektového manažera. Projektový manažer nemůže nahradit investora, poskytuje mu však nenahraditelné služby.

Vybrané reference

Přehled nejvýznamnějších zakázek společnosti SVIS TCE spol. s r.o.

Libochovice
Kanalizace a ČOV

Litoměřice, Českolipská,
Čerpací stanice OV

Mikulášovice,
Kanalizace a ČOV

Polepy, Litoměřice,
Rekonstrukce ČOV

Úštěk, Litoměřice,
Kanalizace a ČOV

Litoměřice, Českolipská,
Odlehčovací stoka

Naši partneři

Seznam našich nejváženějších partnerů

Kontaktujte nás

Máte dotaz směřující k naší činnosti, nebo chcete navázat spolupráci?

SVIS – realizace s.r.o.

IČO: 01985264
Za Chlumem 814,
418 01 Bílina

SVIS – TCE, spol. s.r.o.

IČO: 06425437
Za Chlumem 814,
418 01 Bílina

Kde nás najdete:

Za Chlumem 814,
418 01 Bílina
Tel: 475 500 933
GPS: 50.556091, 13.784339

Kontaktní informace

Jednatel společnosti

Ing. Jaroslav Hájek

+420 724 895 787

hajek@svistce.cz

hajek@svis-realizace.cz

Odborný zástupce

Autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby, v oboru vodní hospodářství a krajinné inženýrství

Ing. Zdeněk Karásek

+420 725 779 258

karasek@svis-realizace.cz

Projektant vodohospodářských staveb

Petr Ducheček

+420 737 415 581

duchecek@svistce.cz

Projektant vodohospodářských staveb

Jakub Kottnauer

+420 739 026 904

kottnauer@svistce.cz

Projektant vodohospodářských staveb

Autorizovaný inženýr pro pozemní stavby

Ing. Jan Los

+420 733 534 416

los@svistce.cz

Obchodní činnost Inženýrská činnost a příprava staveb

Ing. Milan Vondráček

+420 777 878 768

vondracek@svistce.cz

Kontaktní formulář

Přejít nahoru